En mere fleksibel og renere kollektiv trafik

    Af Eva Hallgren, Anna Anchers Vej 59, Holstebro, kandidat til byrådet og til regionsrådet (EL)

Den kollektive trafik med store dieseldrevne busser, der ikke kører særligt tit og ofte halvtomme, er et kendt syn på de midtjyske veje – specielt i landdistrikterne.

I Enhedslisten arbejder vi kommunalt og regionalt for, at den kollektive trafik skal styrkes. Jo flere, der bruger den kollektive trafik, jo mindre belastes klimaet af benzinosende privatbiler. Men den kollektive trafik bør planlægges ud fra behovet på de enkelte ruter og med klima- og miljøvenlige drivmidler (el, brint med videre).

Der findes mange muligheder: Kunne vi udskifte en 60-personers dieselbus med små eldrevne busser udenfor myldretiden, hvor der normalt er færre med bussen? Kunne vi bruge mere flextrafik, som kun kører ved bestilling, noget mere?

Flextrafik bruges der, hvor passagertallet i lokalområderne er lave og med sjældne afgange. Flextrafikken skal understøtte og spille sammen den øvrige kollektiv trafik. Den skal være fleksibel, grøn, billig og med ens takster på tværs af kommunerne.

På nuværende tidspunkt er det de enkelte kommuner, som bestemmer taksten for flexture både i de enkelte kommuner og når turene krydser kommunegrænserne. De billigste takster er fire kroner per kilometer. De dyreste er 14 kroner per kilometer.

I første omgang arbejder vi kommunalt og regionalt på, at vi komme ned på fire kroner per kilometer for al flexkørsel, både i de enkelte kommuner, og når der krydses en kommunegrænse.

I Holstebro Kommune er prisen fire kroner per kilometer, hvis man kommer til at krydse kommunegrænsen til Skive eller Herning Kommune, ja så stiger prisen til 14 kroner per kilometer.

En 20 kilometer flextur fra Ulfborg til Ørnhøj koster i dag 280 kroner. Og det er jo ikke et alternativ til privatbilisme. Hvis taksten blev sat ned til 4 kroner – ja så ville prisen kun være 80 kroner.

I nogle kommuner, for eksempel Skanderborg, har man et tilbud om flextur ung, hvor unge uddannelsessøgende kan få gratis transport om aftener og i weekender, hvor der normalt ikke kører busser i landdistrikterne. Med denne løsning kan unge med ungdomskort deltage aktivt i ungdoms- og studielivet, selvom de bor på landet.

Enhedslisten arbejder for at dette tilbud skal gælde i alle kommuner i regionen, også i Holstebro. Vi kæmper for at dette tilbud også skal gælde for pensionister med buskort.