Nu er tiden kommet til at handle – Bedre forhold for handicappede,

Af Susanne Nørskov, byrådskandidat (EL

Månedlange ventetider og uhørt mange forkerte afgørelser. Dette er virkeligheden for mange mennesker med handicap, når de søger støtte og hjælp i landets kommuner.

Alt for mange får ikke den hjælp, de har behov for. Der er slået store skår i borgernes tillid til kommunens forvaltning af handicapområdet. Ankestyrelsen omgjorde sidste år rigtig mange sager på børnehandicapområdet, fordi kommunens afgørelse var forkert, eller fordi sagsbehandlingen var mangelfuld.

Undersøgelser viser, at der også i sager, hvor borgeren ikke klager, sker urimeligt mange fejl. Der er et massivt behov for en forbedret retssikkerhed og for en reform af handicapområdet.

For to år siden aftalte Enhedslisten sammen med Socialdemokratiet og de andre partier bag det fælles forståelsespapir at gennemføre en evaluering af handicapområdet.

Nu er tiden kommet til at handle. Hjælpen til handicap skal altid først og fremmest tage udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Sådan er det ikke altid i dag, hvor hensynet til den kommunale økonomi ofte vejer tungt. Anvendelsen af pladser i kommunens egne tilbud bliver nemt vigtigere end at sikre borgeren det rette specialiserede tilbud. Langtrukken sagsbehandling kan ligefrem være en god økonomiske forretning for kommunen.

Tilliden til handicapområdet skal genoprettes og skal i sagens natur have til formål, at borgere med handicap får den rette hjælp. Der skal afsættes ekstra midler, der både kan finansiere engangsudgifter og et permanent løft af området, så mennesker med handicap, får den hjælp, de med rette kan forvente at et velfærdssamfund som det danske.