Nanna Holmgaard Andersen

Nanna Holmgaard Andersen

Mit navn er Nanna Holmgaard Andersen, jeg er 46 år og bor i Sdr. Nissum sammen med min mand og tre børn. Jeg er vokset op mellem skov og sø i en kærlig familie, og jeg har gået på en lille skole tæt på mit hjem. Det har givet mig en tryg opvækst, og det er netop en tryg opvækst, jeg ønsker for nutidens og fremtidens børn også. Det er en investering i vores fremtid. Man kan nå langt med et godt afsæt.

Jeg har i kraft af de lige muligheder, danske unge har, kunnet tage en universitetsuddannelse i russisk og tjekkisk, og jeg har senere taget meritlæreruddannelsen. Jeg har arbejdet i den private sektor i industri, turisme, grossistsalg og byggeri, og siden 2009 i den offentlige uddannelsessektor – først som lærer og nu i administration og projektarbejde. Gennem mit arbejdsliv og tre år som udlandsdansker har jeg fået rig mulighed for at spejle vores danske levevis i et bredere udsyn. Det har fået mig til at være fløjtende ligeglad med, om vi ligger i top fem på PISA-listen for vores børns færdigheder. Til gengæld er jeg ret stolt af placeringen som et af verdens lykkeligste folk. En placering, som jeg tror, der i høj grad hænger sammen med, at vi i Danmark ved, at vi tager os af hinanden.

Det er ganske nyt for mig at tage aktivt del i politik. Jeg har ikke et sæt færdigpakkede løsninger på alle Holstebro Kommunes ansvarsområder. Men jeg har en livsfilosofi, som jeg vil bruge som pejlemærke i forhold til de enkeltsager, jeg kan få lov at tale med om:

Alle har et ønske om at være lykkelige og trygge. Vi kan ikke være tillade os at tilsidesætte andres behov for at opnå vores egne mål, men det er en rigtig god idé at kæmpe for en bedre og lykkeligere tilværelse for både os selv og andre. Vi skal bare huske, at det ikke nødvendigvis kommer af flere penge og ting. Der er så meget andet, der giver et lykkeligt og meningsfuldt liv.

Der er dog to områder, som ligger mig særligt på sinde. Det ene er et godt skoleliv for kommunens børn. (Og for den sags skyld børn i hele verden.) Skolen bør være et sted for tryg læring og ikke en kontrolinstans, der hverken har tillid til lærere eller elever.

Det andet er miljøet. Der er udfordringer foran os, som vi kun kan løse i fællesskab. Den globale miljøkrise kan virke som en fjern ting, der skal løses på internationalt plan, men vi har brug for, at hver enkelt af os får lettere ved at vælge at leve bæredygtigt, og rammerne for det, skal vi især bygge op lokalt.

 Læs mere om vores forslag til en mere Rød-Grøn kommunalpolitik her.