Ældrepleje med større arbejdsglæde. En medarbejder, du kender.

 

Af Frederik Madsen.             

Byrådskandidat.

Kommunalvalg 2021. 

Mange ældre oplever, at deres hjem bliver lidt af en banegård, når de modtager
hjælp og personlig pleje.
Sådan skal det ikke være.
Hver enkelt medborger har brug for personlig omsorg. Ikke to dage er ens. Og hver enkelt borger har ret til at få indflydelse på, hvilken hjælp og omsorg der er
brug for netop den dag.

Derfor er det vigtigt, at vi prøver at finde nye og bedre løsninger på at organiserehjælpen. Den er medarbejderne med på. – For mange oplever netop stramme køretider. etminuttyranni, et dokumentationstyranni og nedprioritering af faglighed og kompetencer.

Det skal der laves om på. – Det kan vi gøre ved at prøve at etablere selvstyrende
teams med faste medarbejdere, som i fællesskab dækker en gruppe ældre borgere,
på tværs af forskellige faggrupper, som vi kender fra ældreplejen. – Væk skal
centraliserede køreplaner og detailstyring – nu skal omsorg og nærhed i fokus.

Der er allerede forsøg i gang. I Holland arbejder de med en såkaldt Buurzorgmodel.
Det er en model der sørger for, at borgerne ser et velkendt ansigt, når
medarbejderne træder ind ad døren. – Gensynsglæden går begge veje. Både for den
ansatte og for borgeren.

Overskriften for mødet kunne være: ”Kaffe først”! – Så får man relationen mellem
medarbejder og borger i centrum. – Det er det, som er allervigtigst. –
Man reducerer dokumentation og bureaukrati. -Til gengæld stilles der større krav til
faglighed og selvledelse. Og det er netop det medarbejderne efterspørger. Medarbejderne oplever storglæde, når deres kompetencer får lov at folde sig ud, og når de selv er med i
planlægningen.                                                                                                                                                      Det vil Enhedslisten kæmpe for i byrådet.